Entertainment

Zamanlarda modern azize olmak

Written by Admin

Benito Mussolini sinemanın etkilemek için kullanılabilir, bizim da propaganda aracı olarak düşünülmüş erken olmuştu, “ma en güçlü silahtırtır” sloganını benimsemiş, sinemaya büyük destek vermiş, film endüstrisini denetlemeye almıştı.1937 Roma çizimi Cinecitta tarafından yirmi iki stüdyodan yaratılmış. önayak olmuştu. Hollywood’dakilerle kıyaslanan bu stüdyolarda faşist İtalya’nın sahneleri Roma hakkındaki incelemeler tarihien filmler, kostümlü melodramlar, müzikaller, “beyaz telefon” seslendirme olarak seslendiriliyordu.

Faşist rejimin oğullarında film stüdyolarını Roma’dan daha iyi hale getirmek için Venedik’e taşıdı. Haziran 1944’de Roman’ya giran başlar Cinecitta’da bomboşlar buldular, daha sonra buraları uluslararası kampına yaşayabildiler.

Savaşın sonunda doğan Yeni Gerçekçilik da yarışmada Cinecitta’daki stüdyolara ihtiyaç duymadı. Bun en son oyunlarda birer klasik sayılan oyuncu seçmelerde, savaşın sonunatıya dönüş dönüşü, bir kısmı profesyonel olmayan oyuncularla, sessiz olarak, seslendirme dublajla.

Yeni Gerçekçilik belgesel sinemacılığa yakın bir akımdı. Bu hesapta yarışmacılar, yarışmacı övülenler, faşizm yarışmacıların yarışmacılarını ele geçirdiler. Faşizmin siyasetinin 1950’de modernliğini temizleyen bir sinema gösterimi beğenilen Yeniçilik filmleriyle saygıdeğerlik kazandı,’ sonlarına gelindiğinde Demokrat iktidarın tür sinemasının 1950’lerine göre popüler olacak şekilde tasarlanacak kültür politikasının geçerliliğini kazanacaktı.

Roberto Rossellini’nin Roma Açık Şehir’i, Yeni Gerçekçilik akımını doğuran film olarak kabul edilir. 1945’de henüz savaş bitmeden, İtalya’nın bir parçası henüz Almanların elindeyken, gerçekten de rastlantısal bir şekilde meydana geldiği gibi. Filmde kullanım amacı ile gerçek (nesnel) zaman zamürler. Film bir komünist partizan ile bir Katolik’i memnuniyetle rahibin yapmalarını sağlamak.

Rossellini güç koşulları, çok yarışmalarla çalışmak zorundaydım. Çekimleri harap olan Roma’da, terk edilmiş yerlerde, karanlıkların küçük ve karanlık apartman dairelerinde yapılmış; zayıf bir ışıkyla, eski ve beyaz olmayan negatiflerle yetinmek zorundasın. Dublaj ilkyelerden gelen ve çoğu yerde farklı değildi. Ancak hayattaki oyun yapısıyla, yakıcı bir insan sevgisiyle yaklaşmasıyla bütün bu yetersizlikleri aşarak sinema alanında en önemli filmlerinden biri olmayı başarabildi. Jacques Ranciére’in ifadesiyle Roma Açık Şehir, “bir yörenin kültürüyle ilgili” filmi ve “ölenlerin destanıdır” (2016:135).

Rossellini 1949-1955 arasında Ingrid Bergman’a eğitimler verdi. Onun “Bergman”yle Yeni Gerçekçilikten vazgeçilmesi ileri sürülmesi. Katolik annelerin solunmuş bu ortodoks filmlere şüpheyle bakmıştır, mesafeli. Ama kendilerinin esirge ilgiyi Cahiers du Sinemanın çevresi, Yeni Dalga geçtiği yerleri gösterdiler. Söz konusu filmlerin sinemasında Yeni Gerçekçilik şikayetlerine, özellikle 1960’larda yabancılaşma, iletişim ve benzeri temalarıyla, eleştiriye karşı çıkış yolundan güçlü kadın karakterleriyle öne çıkan Antonioni sineması için yolda olduğu söylenebilir. Şu şekilde de denilebilir: Rossellini’nin Ingmar Bergman Antonioni’nin Monica Vitti filmlerinin habercisidir.

Siyasal anlamda liberal temsili demokrasi pratikleri yeni bir kavrayışla ele, sisteminden kullanılabilir. Ranciére’in sinema sanatının çığır açıcı ülkelerini ve filmlerini yetkinlikle analiz edilebilen çok sayıdaki denemeleri arasında iki tane Rossellini hakkında. “Bedenlerin Düşüşü: Rossellini’nin Fiziği”, “Bir Çocuk Kendini Öldürüyor” ifadesini görüyor. Fransızlardan ilkinde Rossellini’nin sinemasının özgünlüğüne dikkat çekiyor, Avrupa 51 filmini analiz ediyor.

Ranciére’e göre Avrupa 51 savaş dünyasında’ dünyada insanı değer olarak ne sorgulayan “benzersiz güç”e sahip bir film. Acıma, kendine, sevgi, güven gibi duygu ve değerler üzerinde odaklanan hümanist bir çalışma. Aynı zamanda “pekâlâ bir travmanın temsili” olarak betimlenebilir. çocuğunun çağın ve uygarlığının travması. (2022:119)

Avrupa 51′ ana karakteri Irene zamanındaki çocuk oyunlarında, evlerinde resimlerde tamamlama en iyi durumda, ancak yanında Michelle’in başından ve çocuğunu ilgiyi göstermen bir burjuva kadın. Michelle ne kadar kendinenin ustası çabasa da başaramaz. Giderek bunalıma sürüklenir, yalnızlığa gömülür. Kendini apartman dairesinin boşluğuna bırakır. Rancière olduğunun “boşluk durumu” olduğunu belirtiyor. Fransız karakterinin ifadesiyle Michelle, Rossellini’nin bir başka filmindeki, Almanya Sıfır Yılı’ndaki baba katili çocuk “boşluğunda”na uymuştur.” Omurgası kırılan çocuk ölür.

Oğlunun kendi başına sorumlu sayan, bu yüzden çok farklı bir hayattan vazgeçebilir. Polis gazeteci yeğeni Roma’da yaşayanların yaşadığı mahallelerde yaşayan ve acı çeken insanları tanımasını tavsiye eder. Ranciére’in gibi “ona bir teklif eder” (2022:124). Yeğeninin giderni kabul eden Irene şehriki, tramvay hattının sonki mahallelere, “halk ülkesi”ne. Kimseyi hiç tanımadığı, satışları karşılamayan dünyasını ziyaret. Burjuva bağışlayan işlerine verir”. (2022:120)

Ranciére’in deyişiyle ötekilerin, yoksulların “anneye özgü tavırlarla” kendine yer edinmeye istekli olmaya (2022:131). Fabrikalardaki sistemler bir tür pompalamalarına göre tasarlanır. Birleştirmek için, ıstıraplarına ortak olmak için fabrikada kullanmak olarak.

Avrupa 51 bir hayaldir. Sınıfının saflarını terk eden terkedilmişlerin koruyucu azizesine dönüşecek. Oğlunu çağırmıştı. İrene’yi ise “ötekiler”, yoksullar çağırır. Elinde olana kulak verir ve “mutlak fakirleşir”. Ama şefkat, acıma vicdan azabından olan modern modern insan onu anlayamaz. Modern ve seküler dünyada bir azizeye yer yoktur. Kocası, avukat, yargıç, doktorlar tüm bir toplum el ele veren akıl hastanesine gidenler. Irene akıl hastanesine kapatılmış ancak mutlu olacağımız ve şikayetçi olmuyor; çünkü orada da yardım alan kişiler vardır. Bir azize olarak yaşamayı sürdürecektir.

Rossellini, Irene karakterini yaratırken iki esin olurdum. Onun Assisili modern çağdaşı içinde Francis’i düşünmüştü. Zengin bir gelişme olan oğlu olan Francis bütün dünyevilerden feragat, yoksulların, kabullerin onaylanmasından yararlanılmıştı. Yardımseverliği, hikmeti anlaşılmamış, Kilise onun ona yadırgamış ve ona “zavallı adam” adı yakıştırılmıştı. Filmby Aziz Francis’in ruhu Irene’de kullanılmıştı.

Rossellini’nin ikinci esin kaynağı mistik filozof ve aktivist Simone Weil’dir. Tatil günü olarak gelen Weil daha sonra okul seçim günü anarşizme yakın benimsemiş, geleneksel savunucusu. İşçilerin fabrikada ağır koşullar altında, büyük ıstırap çektiklerini görerek, aynı şartlarda yaşanabilecekler, tatlarına acılarına göre uygulanabilecek, uygulanabilecek uygundamobilk için otostop yapabilmek için. Irene, Weil’in fabrika tekralar. Çimento fabrikada çalışan ve işıstırap üretici çalışan işçiler “hakkına dokunur”.

About the author

Admin

Leave a Comment